DANH MỤC SẢN PHẨM

Vòng chuyển tiếp giảm (Step Down Ring)

Thương hiệu: Benro Mã sản phẩm: SDR9577
430.000₫
Phiên bản:

MÔ TẢ

Tên gọi Mô tả (giãm từ a xuống b)
Step down ring 95 95 - 77mm
Step down ring 95 95 - 82mm
Step down ring 86 86 - 77mm
Step down ring 86 86 - 82mm
Step down ring 82 82 - 49mm
Step down ring 82 82 - 52mm
Step down ring 82 82 - 55mm
Step down ring 82 82 - 58mm
Step down ring 82 82 - 62mm
Step down ring 82 82 - 67mm
Step down ring 82 82 - 72mm
Step down ring 82 82 - 77mm
Step down ring 77 77 - 49mm
Step down ring 77 77 - 52mm
Step down ring 77 77 - 55mm
Step down ring 77 77 - 58mm
Step down ring 77 77 - 62mm
Step down ring 77 77 - 67mm
Step down ring 77 77 - 72mm

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

SẢN PHẨM ĐÃ XEM