DANH MỤC SẢN PHẨM

Khay giữ kính lọc vuông Benro hệ 100mm cho Voigtlander 10mm f5.6 / 12mm f5.6 / 15mm f4.5 / 21mm f1.8 / 21mm f1.4 / Olympus 7-14mm - FH100M2

Thương hiệu: Benro Mã sản phẩm: FH100M2
2.680.000₫

MÔ TẢ

Sử dụng hệ kính lọc vuông (100x100)mm & (100x150)mm
Voigtlander Khay giữ kính Rãnh kính Lõi - 680.000đ CPL
10mm F5.6 (E / V Mount) FH100M3B 02 Rãnh V3 X
12mm F5.6 (E / V Mount) FH100M3B 02 Rãnh V4 X
15mm F4.5 (E / V Mount) FH100M3  03 Rãnh V1
21mm F1.8 (V Mount) FH100M3  03 Rãnh V2
21mm F1.4 (E Mount) FH100M3  03 Rãnh qua step ring 62mm
Olympus 7-14mm FH100M3B 02 Rãnh L1 X

 

Vòng chuyển tiếp giảm:

Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 10mm F5.6 (E / V Mount)

 

Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 12mm F5.6 (E / V Mount)

Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 15mm F4.5 (E / V Mount)

Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 21mm F1.8 (V Mount) 

Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 21mm F1.4 (E Mount)

Bộ khay giữ kính lọc cho Olympus 7-14mm

Lõi FH100M2LRV1

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM